Dyrektor szkoły - Grzegorz Kaliski

Wicedyrektor ds. klas I-III - Magdalena Maciejewska-Biurkowska

Wicedyrektor ds. klas IV - VIII - Renata Parkita

Kierownik świetlicy - Małgorzata Szewczyk

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

OP1-3 Melnyk Inna
1a    Cieśluk Ewelina
1b    Biernacka Agnieszka
1s    Kopiec Izabela
2a    Mazur Magdalena
2b    Malinowska Urszula
2c    Makświej Karolina
2s    Filipek Magdalena
3a    Sawicka - Strąk Iwona
3b    Klicka Joanna
3s    Chormańska Anna
4a    Dziewulska Zofia
4b    Górniewicz Paulina
4c    Gabrielski Wojciech
5a    Antoniak Edyta
5b    Sztompka Katarzyna
5c    Zwierzchowski Maciej
5s    Paterek Izabela
6a    Leończuk Dorota
6b    Metera Beata
6c    Kaszuba-Pruszanowska Ewa
6s    Bonisławski Bogumił
7a    Dąbrowska Dominika
7b    Wachnik Katarzyna
8a    Korniluk Anna

Nauczyciele
Antoniak Edyta (biologia)
Bartold Katarzyna (nauczyciel wspomagający)
Biernacka Agnieszka (edukacja wczesnoszkolna)
Bobińska Agnieszka (informatyka)
Bonisławski Bogumił (trener piłki nożnej)
ks. Bordiuk Jarosław (religia)
Chaburski Leszek (historia)
Chormańska Anna (edukacja wczesnoszkolna)
Cieśluk Ewelina (edukacja wczesnoszkolna)
Dąbrowska Dominika (język angielski)
Dziewulska Zofia (geografia)
Filipek Magdalena (edukacja wczesnoszkolna)
Gabrielski Wojciech (język polski)
Gierejko Robert (język angielski)
Głowienka Aneta (plastyka)
Gontarz Mateusz (trener piłki nożnej)
Górniewicz Paulina (matematyka)
Grochowska Marta (język polski)
Grzanowska Anna (nauczyciel wspomagający)
Habza Magdalena (muzyka)
s. Heba Monika (religia)
Kaszuba-Pruszanowska Ewa (język polski)
Kleszczyńska Beata (wychowawca świetlicy, biblioteka)
Klicka Joanna (edukacja wczesnoszkolna)
Kober Małgorzata (etyka)
Konopacka Ewa (nauczyciel wspomagający)
Kopiec Izabela (edukacja wczesnoszkolna)
Kordecka Marta (wychowawca świetlicy, język polski)
Korniluk Anna (matematyka, fizyka)
Kozyra Karolina (nauczyciel wspomagający)
Krawczyk-Przychodni Jolanta (nauczyciel wspomagający)
Kwiatkowska Sara (trener koszykówki)
Lechel Renata (język niemiecki)
Leończuk Dorota (język angielski)
Lopes-Blicharska Érika (język angielski)
ks. Lubański Daniel (religia)
Łosicka Ewa (matematyka)
Majek Karolina (historia)
Makoć Alicja (wychowawca świetlicy)
Makświej Karolina (edukacja wczesnoszkolna)
Malinowska Marta (nauczyciel wspomagający)
Malinowska Urszula (edukacja wczesnoszkolna)
Mazur Magdalena (edukacja wczesnoszkolna)
Melnyk Inna (edukacja wczesnoszkolna)
Metera Beata (wychowanie fizyczne)
Nowak Justyna (wychowawca świetlicy)
Nowalińska-Hada Renata (wychowawca świetlicy)
Paterek Izabela (język polski)
Pawińska Anna (wychowawca świetlicy)
Piekieło Mariusz (wychowawca świetlicy)
Redzińska Patrycja (nauczyciel wspomagający)
Rokosz Aneta (edb)
Sawicka-Strąk Iwona (edukacja wczesnoszkolna)
Serwan Anna (nauczyciel wspomagający)
Sierańska Aleksandra (wychowawca świetlicy)
Skwarek Ewelina (nauczyciel wspomagający)
Słupczyński Bogusław (trener koszykówki)
Sztompka Katarzyna (chemia, matematyka)
Wachnik Katarzyna (wychowanie fizyczne)
Zaremba Piotr (Wychowawca świetlicy)
Zwierzchowski Maciej (wychowanie fizyczne)
Żytkiewicz Mariola (wychowanie do życia w rodzinie)

Biblioteka
Grygrowska Renata

Specjaliści
Budna Joanna (psycholog)
Kaszuba-Pruszanowska Ewa (pedagog)
Szpak Kamil (pedagog)
Walewska-Gruchała Monika (logopeda)