Zasiłki i stypendia szkolne

Jeśli potrzebujesz pomocy materialnej złóż wniosek o:

     -  stypendium szkolne

     -  zasiłek szkolny

Czym jest stypendium szkolne:

Stypendium szkolne przeznaczone jest dla uczniów z rodziny, w której dochód wynosi do 528 zł. Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w rejonie twojego zamieszkania (nie w szkole jak w poprzednich latach). To wsparcie finansowe  wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł będące pokryciem wydatków na:

  -  zakup komputera

  -  zakup podręczników, encyklopedii i innych książek pomocnych w nauce

   zakup biletów miesięcznych

  -  pokrycie kosztów udziału w zajęciach, także poza szkołą

Wniosek możesz pobrać na stronie edukacja.warszawa.pl. Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września w ośrodku pomocy społecznej.

Zasiłki szkolne

Wnioski o zasiłek szkolny należy składać w ośrodku pomocy społecznej. Więcej informacji: https://warszawa19115.pl/-/stypendium-szkolne-i-zasilek-szkolny

Bezpłatne podręczniki

Uczniowie otrzymują bezpłatne podręczniki od roku szkolnego 2014/2015. Program ten w roku szkolnym 2020/2021 obejmował 146 tys. uczennic i uczniów. Kwota dofinansowania dla ucznia wynosiła od 75 zł do 275 zł, a w przypadku uczennic i uczniów z niepełnosprawnością może wynosić nawet 4 950 zł (np. niewidomy uczeń korzystający z podręczników w systemie Braille`a). W roku szkolnym 2020/2021 na zakup bezpłatnych podręczników wydatkowana została kwota 16,3 mln zł (są to w całości środki z budżetu państwa). Od 2014 roku na bezpłatne podręczniki wydano w sumie 89,2 mln zł.

Na wymienione formy wsparcia uczniów m.st. Warszawa przeznacza rocznie ponad 28 mln zł. W tym środki własne to ponad 8 mln zł natomiast 20 mln zł to środki z budżetu państwa (które dotyczą głównie bezpłat­nych podręczników – 16,3 mln zł).