Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w SP 377

Szkolnym doradcą zawodowym jest Katarzyna Wachnik- nauczyciel wychowania fizycznego.

WSDS to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej. System ten określa role i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas, miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy.

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO (pobierz) 

Zapraszam rodziców i uczniów do zainteresowania się informacjami znajdującymi się na poniższych stronach internetowych, które pomogą w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej:

- Poradnik dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych pt.: „Jak mądrze wybierać i wspierać?”

(link: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21406_jak-madrze-wybierac-i )

- Indywidualne konsultacje dla uczniów klas VII i VIII SP:

(link: https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi )

- Warte odwiedzenia:

http://informator.brp.edu.pl/

https://pociagdokariery.pl/

http://www.perspektywy.pl/portal/

https://mapakarier.org/